Kẻ Tình Nghi Thứ 3

Kẻ Tình Nghi Thứ 3

Kẻ Tình Nghi Thứ 3 (2024)

Nội dung phim Kẻ Tình Nghi Thứ 3

xem phim Kẻ Tình Nghi Thứ 3 vietsub là một bộ phim rất hay.xem phim Kẻ Tình Nghi Thứ 3 vietsub giới thiệu cho bạn bè của bạn.xem phim Kẻ Tình Nghi Thứ 3 vietsub nói The story tells of two consecutive murders that occurred in the Longshan area, causing a huge public outcry and leaving the people restless and uneasy. The pressure on the police force intensified, prompting the establishment of the "118" major case task force, with Deputy Director Li Hui, in charge of criminal investigation, and Police Captain Guo Ming serving as the heads. With just over ten days left until retirement, Li Hui is determined to solve the case before retiring, to put a perfect end to his lifelong career in criminal investigation. However, behind the seemingly unrelated murders lies a carefully orchestrated conspiracy, shrouded in mystery. Through the collaboration of old and new detectives overcoming their past grievances, the fog eventually clears, and the truth is revealed..Bình luận Kẻ Tình Nghi Thứ 3 vietsub xem phim.

quái vật xã hội đen khủng bố phù thủy châu tinh trì

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tất cả các video và hình ảnh trên trang web này được thu thập từ internet. Trang web này chỉ cung cấp dịch vụ trang web và không lưu trữ tài nguyên hoặc tham gia ghi hoặc tải lên. Nếu các chương trình được bao gồm trên trang web này vô tình vi phạm bản quyền của công ty của bạn, vui lòng gửi email đến (chúng tôi sẽ loại bỏ nội dung vi phạm bản quyền trong vòng 3 ngày làm việc, cảm ơn bạn).

Sitemap